Januvia kaalulanguse uuring

Arst soovitab ka muid võimalusi teie diabeedi raviks. Siiski on teatatud pearinglusest ja unisusest, mis võib mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid. Näiteks Glurenorm, Glidiab, Januvia ja Galvus. See alandab veresuhkrut ja aitab teil need lisakilod vabaneda, põhjustamata tõsiseid kõrvaltoimeid.

Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Januvia ja milleks seda kasutatakse Januvia sisaldab toimeainet sitagliptiin, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse DPP-4 dipeptidüülpeptidaas 4 inhibiitoriteks ja mis alandavad II tüüpi suhkurtõvega täiskasvanud patsientide veresuhkru taset.

jowlsi kaalulanguse eemaldamine 21 rasva kadumise valjakutse

See ravim aitab tõsta pärast sööki toodetava insuliini taset ja vähendab organismis toodetava suhkru kogust. Arst on teile selle ravimi määranud selleks, et aidata alandada veresuhkru taset, mis on II tüüpi suhkurtõve tõttu liiga kõrge.

Metformiin - näidustused, vastunäidustused ja kõrvaltoimed. Ravimi analoogid - Uuring May

Seda ravimit võib kasutada eraldi või kombinatsioonis teatud teiste veresuhkru taset alandavate ravimitega insuliin, metformiin, sulfonüüluuread või glitasoonidmida te juba võtate diabeedi raviks, samaaegselt toitumise ja kehalise aktiivsuse plaaniga.

Mis on II tüüpi suhkurtõbi?

Nad võivad teile soovitada, kas neid on Januvia kasutamise ajal ohutu kasutada. Kuidas Januvia töötab? Vere glükoosisisalduse suhkru hulga haldamine on väga oluline. Liiga palju suhkrut võib põhjustada hüperglükeemiat kõrge veresuhkur. See on seisund, mille korral suhkur püsib veres, mitte ei lähe keha rakkudesse.

II tüüpi suhkurtõbi on haigus, mille puhul organism ei tooda piisavalt insuliini ning organismis toodetav insuliin ei toimi nii hästi kui vaja. Teie organism võib toota ka liiga palju suhkrut. Sellisel juhul kuhjub suhkur glükoos veres.

Populaarsed Kategooriad

See võib viia tõsiste terviseprobleemide tekkeni, nagu südamehaigus, neeruhaigus, pimedaksjäämine või amputatsioon. Mida on vaja teada enne Januvia võtmist Januviat ei tohi võtta kui olete sitagliptiini või selle ravimi mis tahes koostisosade loetletud lõigus 6 suhtes allergiline. Januviat saavatel patsientidel on kirjeldatud kõhunäärmepõletiku pankreatiidi juhtusid vt lõik 4. Kui teie nahale ilmuvad villid, siis võib see viidata seisundile nimega villpemfigoid.

kahjum kaalu herpes rasva poletamine sisemiste reide

Võimalik, et arst soovitab teil lõpetada Januvia võtmise. Informeerige oma arsti sellest, kui teil on või on olnud: kõhunäärmehaigus nt kõhunäärmepõletik.

kuidas eemaldada rasva kookide plaatidest parimad toiduained keha rasva poletamiseks

Nende haigusseisundite korral võib suureneda võimalus pankreatiidi tekkeks vt lõik 4. I tüüpi suhkurtõbi. See ravim ei põhjusta suure tõenäosusega madalat veresuhkru taset, sest see ei toimi siis, kui veresuhkur on madal.

Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Januvia ja milleks seda kasutatakse Januvia sisaldab toimeainet sitagliptiin, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse DPP-4 dipeptidüülpeptidaas 4 inhibiitoriteks ja mis alandavad II tüüpi suhkurtõvega täiskasvanud patsientide veresuhkru taset.

Siiski, kui seda ravimit kasutatakse kombinatsioonis sulfonüüluurea või insuliiniga, võib veresuhkru sisaldus väheneda hüpoglükeemia. Teie arst võib vähendada teie sulfonüüluurea või insuliini annust. Lapsed ja noorukid Lapsed ja alla aastased noorukid ei tohi seda ravimit kasutada. See ravim ei ole efektiivne lastel ja noorukitel vanuses 10 kuni 17 aastat. Ei ole teada, kas selle ravimi kasutamine alla aastastel lastel on ohutu ja efektiivne.

Januvia: Kõrvaltoimed, Annustamine, Geneerilised Ravimid Ja Palju Muud | Diabeet

Muud ravimid ja Januvia Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teavitage oma arsti eriti sel juhul, kui võtate digoksiini ravim, mida kasutatakse südame rütmihäirete ja teiste südamehaiguste raviks. Vajalik võib olla digoksiini taseme kontrollimine teie veres, kui seda võetakse koos Januviaga. Rasedus ja imetamine Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Seda ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada.

Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või planeerite seda teha, ei tohi te seda ravimit kasutada.

Dieedi eiramine metformiini võtmise ajal Individuaalne tundetus Mõnikord piisab vastuvõtu vigade parandamisest ja hüpoglükeemiline efekt ei hoia teid ootamas. Siit tahan oma artikli lõpetada. Kas soovite saada esimesena minu kasulikke materjale? Valige soovitud teema ja tellige siin. Kirjeldus ja

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Sellel ravimil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Siiski on teatatud pearinglusest ja unisusest, mis võib mõjutada teie võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid. Selle ravimi võtmine koos selliste ravimitega nagu sulfonüüluuread või insuliin võib põhjustada hüpoglükeemiat, mis võib mõjutada teie võimet januvia kaalulanguse uuring autot ja käsitseda masinaid või töötada ilma kindla toeta.

Kuidas Januviat võtta Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

JANUVIA JA KAALULANGUS - MEDITSIINI- -

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline soovitatav annus on: üks mg õhukese polümeerikattega tablett üks kord ööpäevas suu kaudu Kui teil on neeruprobleeme, võib arst januvia kaalulanguse uuring määrata väiksemad annused nt 25 mg või 50 mg. Seda ravimit võib võtta koos toidu ja joogiga või ilma.

Incorporación de la Sitagliptina a guía GES

Arst võib määrata selle ravimi eraldi või koos teatud teiste veresuhkru taset alandavate ravimitega. Dieet ja füüsiline koormus võivad aidata veresuhkru taset alandada.

mis on parim rasva poletamine sudame loogisagedus matt birki kaalulangus

Januvia võtmise ajal on tähtis järgida arsti poolt soovitatud dieedi ja füüsilise koormuse programmi. Kui te võtate Januviat rohkem, kui ette nähtud Kui te võtate seda ravimit määratust suuremas annuses, pöörduge otsekohe oma arsti poole. Kui te unustate Januviat võtta Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb.

Funktsioon

Kui see meenub alles siis, kui on käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus võtmata ja jätkake tavalise skeemi alusel. Ärge võtke selle ravimi kahekordset annust.

kuidas poletada rasva trenis kas jalgrattasoit poleb reie rasva

Kui te lõpetate Januvia võtmise Jätkake selle ravimi võtmist senikaua, kuni arst seda määrab, et püsiks kontroll veresuhkru väärtuste üle. Te ei tohi lõpetada selle ravimi võtmist enne, kui olete pidanud nõu oma arstiga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage kuum vesi lubja kaalulangusega oma arsti või apteekriga.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mis on Januvia?

LÕPETAGE Januvia võtmine ja võtke otsekohe ühendust arstiga, kui märkate mõnda järgmistest tõsistest kas lubja kuuma vee poleb rasva koos iivelduse ja oksendamisega või ilma nendeta tugev ja püsiv kõhuvalu maopiirkonnasmis võib kiirguda selga, sest need võivad olla kõhunäärmepõletiku pankreatiidi nähud.

Arst võib teile määrata ravimi allergilise reaktsiooni ravimiseks ja teise ravimi suhkurtõve raviks. Mõnedel patsientidel on sitagliptiini ja metformiini võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed: Sage võib esineda kuni 1 inimesel st : madal veresuhkru tase, iiveldus, kõhupuhitus, oksendamine.

slim alla windows 10 postita install top rasva poletamine sooki

Aeg-ajalt võib esineda kuni 1 inimesel st : kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, unisus. Mõnedel patsientidel on sitagliptiini ja metformiini koosmanustamise alguses tekkinud erinevat tüüpi ebamugavustunne maos esinemissagedus on sage. Mõnedel patsientidel on sitagliptiini ja sulfonüüluurea ja metformiini võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed: Väga sage võib esineda rohkem kui 1 inimesel st : madal veresuhkru tase.

Sage: kõhukinnisus. Mõnedel patsientidel on sitagliptiini ja pioglitasooni võtmisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed: Sage: kõhupuhitus, käte või jalgade turse.

  • Januvia | myHealthbox
  • Kasu Januvia on sitagliptiini kaubamärk, mis on ette nähtud veresuhkru reguleerimise parandamiseks II tüüpi diabeediga täiskasvanutel.
  • Mida soovitavad GLP-1 agonisti varasemad uuringud ja mida võivad uurida tulevased uuringud Ülevaade, milles analüüsiti 13 uuringu andmeid, viitab sellele, et ravim semaglutiid aitab 2.
  • Keha salendav spaa ravi
  • Kuidas slim alla 20 kg 2 kuud
  • Он говорил правду - что бы она ни означала.

Mõnedel patsientidel on januvia kaalulanguse uuring võtmisel koos pioglitasooni ja metformiiniga tekkinud järgmised kõrvaltoimed: Sage: käte või jalgade turse. Mõnedel patsientidel on sitagliptiini ja insuliini koos metformiiniga või ilma kasutamisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed:.