St john kaalulanguse instituut

Talje ümbermõõt mõõdeti niudeluuharja ning rinnakorvi vahel kõige peenemast kohast. Algasend oli selililamang matil, jalad põlvedest kõverdatud 90º, käed sõrmseongus kuklal.

Ülekaalulisus on kompleksne multifaktoriaalne seisund, mille üksteisega tihedalt seotud põhjustena võib välja tuua ülesöömist, füüsilist inaktiivsust, geneetilist eelsoodumust ja sotsiaalseid faktoreid. Ülekaalulisuse levimus tõuseb nii täiskasvanute kui laste seas. Paljudes arenenud riikides on lapseea ülekaalulisuse levimus viimase kahe kümnendiga kahekordistunud.

Kuna lapseea ülekaalulisus on otseselt seotud ülekaalulisusega täiskasvanueas ning sellest tulenevalt ka paljude terviseprobleemide ning enneaegse suremusega, on selle vähendamine äärmiselt oluline. Traditsiooniliselt hõlmab ülekaalu käsitlemine toitumise korrigeerimist, treeningut ning käitumuslike harjumuste muutmist.

Üha enam räägitakse siinjuures ka vanemate, pereliikmete, kogukonna ja keskkonna kaasamise vajadusest.

Navigeerimismenüü

Teaduspõhine informatsioon lapseea ülekaalulisuse käsitlemise kohta on limiteeritud ning ka teatud efekti saavutanud uuringuid on kritiseeritud eelkõige puuduliku metodoloogia tõttu. Paljud uuringud keskenduvad dieedi või treeningprogrammi efektiivsuse hindamisele, mitmed aga uurivad toitumise ja treeningu kombineerimise mõju. Saadud tulemused on vastuolulised, mistõttu puuduvad detailsed juhised efektiivseima sekkumisprogrammi rakendamiseks ülekaaluliste laste puhul. Ülaltoodut arvesse võttes oli käesoleva magistritöö eesmärgiks hinnata 4-kuulise füsioteraapia programmi ja toitumise jälgimise mõju ülekaaluliste laste keha koostisele aga ka kehalise võimekuse näitajatele.

Webinar on health issues to the common people : ways and challenges on 10/9/2020 at 3:30 pm.

Väikelaste puhul jälgitakse tavapäraselt kaalu vastavust vanusele, pikkuse vastavust vanusele ning kaalu vastavust pikkusele Lobstein et alkusjuures alla 2-aastaste laste puhul on ülekaalulisuse näitajaks kaal arvestatuna pikkuse kohta üle Mitmete uuringute tulemusena on standardid defineeritud järgmiselt: vanuses l2 19 aastat on laps ülekaaluline, kui tema vanusele ja soole vastav KMI on vahemikus, mis vastab protsentiilile; ja rasvunud, kui tema KMI ületab Siinkohal on otstarbekas kasutada konkreetse riigi referentsuuringute tulemusi Reilly Ekstreemse rasvumisega on tegu, kui eale ja soole vastaval kõveral ületab KMI Ülekaalulisus on haigus, mis on otseselt põhjustatud energeetilise tasakaalu häirumisest kui energia tarbimine ületab energia kulu, on tulemuseks liigne kehakaal Selassie ja Sinha On leitud vaid mõned üksikud ülekaalulisusega otseselt seotud geenid.

Samas seostatakse adipoossusega üle geeni ja kromosoomi piirkonna, mis kodeerivad energia tarbimist ja kulutamist mõjutavaid kaalulangus 20kg. On tõenäoline, et nimetatud geenid st john kaalulanguse instituut koos keskkonna teguritega Selassie ja Sinha Kui Lob-Corzilius liigitab toitumise ja füüsilise aktiivsuse individuaalsete tegurite alla, viidates nende mõjutatavusele inimese enda poolt, siis Selassie ja Sinha käsitlevad toitumist ja füüsilist aktiivsust osana keskkonna teguritest.

Sõltumata konkreetsest jaotusest, on selge, et viimastel aastakümnetel toimunud muutused inimeste toitumises, on otseselt seotud ülekaalulisuse levimuse suurenemisega. Ülekaalulisust soodustavate teguritena võib USA näitel välja tuua portsjonite suurenemise nii söögikohtades kui toidupoodides, magusainetega karastusjookide tarbimise tõusu Selassie ja Sinhatoitude rasva- valguja suhkrusisalduse tõusu ning samas kiudainete sisalduse vähenemise, kiirtoidu hindade languse, koduse toidu valmistamise vähenemise Lob-Corzilius Nimetatud muutuste tulemusena väheneb inimese taju ja kontroll tarbitud kalorite üle ning suureneb energia tarbimine.

Kaalu alandamine nõuab pühendumist - Eesti Ekspress

Energia tarbimise tõusu foonil on normaalse kehakaalu säilitamise eelduseks ka energia kulu tõstmine. Ent kaasaegne tehnoloogia kodumajapidamistes ja töökohtadel ning paljude tegevusvaldkondade motoriseerimine on märkimisväärsel hulgal vähendanud inimeste füüsilist aktiivsust. Autode kasutamine transpordivahendina on oluliselt tõusnud.

Samuti omavad negatiivset mõju eleketroonilised abivahendid ja seaded, muutes nii laste kui täiskasvanute vaba aja veetmise oluliselt passiivsemaks Lob-Corzilius Vaid pool USA elanikkonnast teeb regulaarselt trenni ning veerand uuringus osalenutest ei treeni üldse Selassie ja Sinha Ülekaalulisuse levikut soodustavate keskkonna teguritena on tähtsamad jätkuv linnastumine ning autostumine, mille tulemusena on lastel vähem mänguväljakuid ning kohti, kus eakaaslastega kohtuda.

st john kaalulanguse instituut

Uuringud on tõestanud, et mida ohutum on last ümbritsev keskkond, seda rohkem aega veedavad lapsed õues ilma vanemate järelvalveta ning mida rohkem on ümbruses parke ja rohealasid, seda väiksem on laste ülekaalulisuse ja rasvumise tõenäosus Lob-Corzilius Maailma Tervise Organisatsioon WHO kajastab detailseid andmeid ülekaalulisuse levimuse kohta täiskasvanute hulgas WHOsamas on see laste seas samavõrd märkimisväärne probleem.

Ülekaalulisus on arenenud riikides sagedaseim lapseea krooniline terviseprobleem ning selle levimus kasvab endiselt Reilly Samuti on leitud oluline seos lapse- ning täiskasvanuea ülekaalulisuse vahel Lobstein et al Lobstein ja kaasautorid tõid välja kahe viimase st john kaalulanguse instituut jooksul avaldatud uusimad protsendid ülekaalulisuse levimuse kohta laste seas.

Vaikse ookeani regioonis Aasia ning Austraalia on ülekaalulisuse levimus riigiti väga erinev, sõltudes eelkõige riigi majanduslikust tasemest. Majanduslikult hästi arenenud riikide ülekaalulisuse näitajad on võrreldavad Euroopa ja Ameerika tasemetega.

st john kaalulanguse instituut

See on WHO egiidi all läbiviidav rahvusvaheline kooliõpilaste uuring. Seejuures on Eesti aastased õpilased teinud 39 riigi andmeid kajastavas edetabelis kohalise tõusu võrdluseks võib öelda, et Läti tõusis 7 ja Leedu 4 koha võrra.

Balti riigid olid aastal vastavalt HBSC uuringus arvutatakse KMI õpilaste ankeeti kirjutatu enese innangulise kaalu a pikkuse ärgi uringu on näi anu et kui pikkust a kaalu on mõõtnu k sitle a osutu a lekaaluliste osakaal suuremaks. Ülekaalulisus suurendab märkimisväärselt astma tekkimise riski Pulgaron st john kaalulanguse instituut Reillymille põdemine võib viia füüsilise aktiivsuse vähenemisele ja seeläbi omakorda ülekaalu süvenemisele Lobstein et al Nii ülekaalulistel lastel kui täiskasvanutel on suurem risk uneapnoe tekkele Reilly ; Swinburn et almis võib omakorda põhjustada vatsakese hüpertroofiat ning pulmonaalset hüpertensiooni, samuti võib häirunud uni olla tähelepanu hajumise, madalate akadeemiste saavutuste aga ka enureesi üks põhjustest Barlow Muutused glükoosi tolerantsuses eelnevad II tüüpi diabeedile.

Insuliini resistentsust peetakse oluliseks ka polütsüstiliste munasarjade tekkemehhanismis Lobstein et al Kardiovaskulaarsed riskitegurid, mida täiskasvanutel seostatakse ülekaalulisusega, esinevad ka ülekaalulistel lastel ja noorukitel Pulgaron ; Reilly Uuringud on näidanud, et aterosklerootilised muutused võivad ilmneda juba väga noores eas, olles tugevas korrelatsioonis KMI, vererõhu, kolesterooli ja triglütseriidide tasemega. Seega ei mõjuta ilmnevad riskitegurid mitte ainult haigestumuse riski täiskasvanueas, vaid võivad omada palju varasemaid tagajärgi Lobstein et al Ülekaalulisus on oluline riskifaktor mittealkohoolse rasvmaksa ehk steatohepatiidi tekkel, mis uuringute andmeil on ülekaalulistel lastel väljendunud põletiku ja fibroosina, harvem ka tsirroosina.

Kaalu langetamisega normaliseeruvad ka maksanäitajad Barlow ; Lobstein et al Seedeelundkonna probleemidest võib lisaks ülekaalulisuse tüsistusena välja tuua ka kolelitiaasi ehk sapikivitõve, mis sageneb eelkõige kehas sünteesitava kolesterooli hulga tõusu tõttu Lobstein et al Lapse ülekaalulisusega seotud psühholoogilistest probleemidest st john kaalulanguse instituut kõige sagedamad madal enesehinnang, käitumishäired Lobstein et al ; Pulgaron ; Reilly ning depressioon Barlow Psühhosotsiaalsetest tagajärgedest toovad erinevad autorid välja kiusamist, narrimist aga ka madalaid akadeemilisi saavutusi Lobstein et al ; Reilly Ka lapse tugi-liikumiselundkond on ülekaalulisusest mõjutatud ja seda enamasti läbi otsese ülemäärase mehhaanilise surve, mis soodustab ortopeediliste patoloogiate Barlowluumurdude, liigese ja luu valude teket aga ka jala talla koormusjaotuvuse häirumist Lobstein et al Viimastel aastatel on uuringutega esile tulnud ka seosed ülekaalulisuse ja hammaste tervisliku seisundi vahel, positiivset korrelatsiooni on leitud KMI ja kaariese esinemise vahel Pulgaron Lisaks nimetatud terviseprobleemide tekke soodustamisele on laste ülekaalulisus alarmeeriv probleem oma suure tõenäosuse tõttu täiskasvanuikka üle kanduda.

st john kaalulanguse instituut

Ülekaalu püsimist täiskasvanueas soodustab vanemate ülekaalulisus, lapse ülekaalulisuse kestus ja tõsidus ning ülekaal noorukieas Reilly Mitmed uuringud, mille eesmärgiks oli hinnata laste ülekaalulisuse majanduslikku koormust, on leidnud, et võrreldes normaalkaaluliste eakaaslastega on ülekaaluliste laste otsesed tervishoiukulutused suuremad, seda nii ravimite, esmatasandi arstiabi kui ka eriarstide vastuvõttude osas.

Samas on väidetud ka, et kulutused on suuremad üksnes rasvunud, mitte kõigi ülekaaluliste laste osas. Ülekaalulisuse kaudne majanduslik koormus laste puhul 9 10 väljendub eelkõige vanemate saamata jäänud töötasus ning maksudes John et al Kuna ülekaalulisusel on suur tõenäosus püsida ka täiskasvanueas, tuleks kaudsete kuludena, mis sageli on suuremad kui otsesed kulud, arvesse võtta ka puudetoetusi ning enneaegse suremuse tõttu saamata jäänud maksutulu Swinburn et al Kaudse majandusliku koormusena tulevad kõne alla ka madalamad akadeemilised saavutused ning oskuste tase, halvem tööturu seis ning produktiivsuse langus John et al Swinburn ja kaasautorid leiavad ka, et otsese ja kaudse majandusliku mõju kõrval ei tohiks psühholoogilisi ja psühhosotsiaalseid tagajärgi teades ära st john kaalulanguse instituut ka elukvaliteedi langusest tingitud nn hoomamatut kahju.

Kehalise võimekuse areng on tihedalt seotud keskkonnaga ning üks riskitegur, mis kehaliste võimete arengut takistab on ülekaalulisus.

Ülekaalulisust seostatakse väiksema motivatsiooni ja huviga kehalise aktiivsuse vastu Parizkova ja Hills Lopes ja kaasautorid hindasid 6 aastaste laste seas läbi viidud uuringu raames Kiphard-Schilling koordinatsioonitestiga motoorse koordinatsiooni ning KMI-i vahelisi seoseid.

Kusjuures selline pöördeline seos tugevnes uuritavate vanuse kasvades.

st john kaalulanguse instituut

Autorid st john kaalulanguse instituut, et st john kaalulanguse instituut arendamine st john kaalulanguse instituut võiks ülekaalu ennetamisel ja kehalise aktiivsuse tõstmisel olulist rolli mängida Lopes et al aastaste laste seas läbi viidud uuring hindas Eemaldage liigne rasv kehast liikurraja protokolli abil kardiovaskulaarset võimekust norm- ja ülekaaluliste lastel.

Leiti, et suutlikkuseni sooritatava testi aeg oli ülekaalulistel lastel oluliselt lühem poistel 1,9 ning tüdrukutel 1,52 minutit lühem ning südame löögisagedus SLS tõusis testi ajal oluliselt kiiremini kui normkaalulistel Ferns et al Tulemused kinnitasid ka varasemate uuringutega püstitatud väidet, et ülekaaluliste laste kardio-vaskulaarne võimekus on eakaaslastega võrreldes madalam Hassink et al Lisaks koordinatsioonile ning aeroobsele võimekusele on uuritud ka norm- ja ülekaaluliste laste tasakaalu.

Mitmete kliiniliste testidega on leitud, et ülekaaluliste lastel on halvem tasakaal kui normkaalulistel eakaaslatel Deforche et al Deforche et al uurisid prepuberteediealiste poiste tasakaalu igapäevaelu tegevustes, leides, et ülekaal seostub nõrgema sooritusega tasakaalu nõudvates tegevustes. Tulemused on ülekaalu ennetamise seisukohalt olulised, arvestades, et häirunud tasakaal võib olla üks limiteeriv tegur füüsilise aktiivsuse suurendamisel nii igapäevaelu kui spordi kontekstis Deforche et al Kehalist võimekust tuleks ülekaalu käsitlemise seisukohalt võtta sama olulisena kui füüsilist aktiivsust.

Tugevam skeleti-lihassüsteem võimaldab ülekaalulistel sooritada igapäevaseid tegevusi suurema jõu ning energiakuluga, mis omakorda parandab energiatasakaalu kui ülekaalulisuse peamist põhjust Parizkova ja Hills Samuti on vastavasisulise uuringuga leitud, et madalamad tulemused jõu- kiiruse ning aeroobse võimekuse testides lapseeas on seoses ülekaalu süvenemisega puberteedieas Rodriegues et almistõttu leiavad autorid, et kehalise võimekuse näitajate parandamine lapseeas võib ennetada ülekaalulisuse tõusu.

Laste puhul on iga dieeti mõjutava sekkumise puhul normaalse kasvu ja arengu seisukohalt oluline tagada adekvaatne toitainete tarbimine Alexy et al Barlow andis oma ülekaalulisuse hindamist, ennetamist ja ravi puudutavas ekspertkomitee raportis ülevaate tervislikest toitumisharjumustest.

st john kaalulanguse instituut

Tõenduspõhised universaalsed toitumissoovitused laste ülekaalu puhul on järgmised Barlow : vähendada suhkruga magustatud karastusjookide tarbimist; süüa 9 portsjonit puu- ja juurvilju päevas sealjuures portsjoni suurus erineb vanuseti ; süüa igapäevaselt hommikusööki; vähendada väljaspool kodu söömist, eriti kiirtoidu restoranides; piirata portsjonite suurust; süüa rohkem söögikordi koos kogu perega; suurendada kaltsiumi tarbimist; süüa kiudainete-rikast toitu; jälgida makrotoitainete proportsiooni toidus; piirata energia-küllaste toitude söömist.

Makrotoitainete tasandil ei ole tõendeid, et rasvadest saadav energia põhjustaks suuremal määral ülekaalu kui sama kogus süsivesikutest saadav energia. Selgus, et nädalase sekkumise tulemusena vähenes märkimisväärselt uuringus osalenute KMI, ent kirjeldatud kolme põhitoitainete proportsioonide poolest erineva dieedi efektiivsuse vahel ei leitud olulist erinevust Yackobovitch-Gavan et al Paljud organisatsioonid on loonud arvutipõhiseid hindamismeetodeid, mille abil hinnata inimese toitumist ning füüsilist aktiivsust.

Mõned programmid võtavad arvesse KMI, füüsilist aktiivsust, patsiendi enda hinnangut oma toitumiskäitumisele ning patsiendi motivatsiooni muutustele.

Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus - Ravijuhend

Teised annavad ka harivaid materjale ja nõu tervisliku toitumise edendamise ja füüsilise aktiivsuse suurendamise kohta. Enamus programme hindavad menüü vastavust tervislikkuse seisukohalt oluliste erinevate toidugruppide tarbimise osas, samuti energia ning toitainete adekvaatse sisalduse osas Stephens ja Summar See on programm, mis võimaldab analüüsida menüü energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele.

Programmis kasutatavad andmed toiduainete ja retseptide toitainelise koostise kohta pärinevad TAI hallatavast toidu koostise andmebaasist, mida uuendatakse kord aastas. Veebileht pakub asjast huvitatutele tervise- ja toitumisalast teavet ja on loodud eneseharimise eesmärgil Pitsi ja Kambeks Kirjanduses leidub mitmeid erinevaid toitumise korrigeerimise strateegiaid. Alexy ja kaasautorid rakendasid oma aastal läbiviidud uuringus dieetnõustamist, mis baseerus ametlikult Saksamaal ülekaalulistele lastele soovitatud toitumisteraapia OMD ingl Optimized Mixed Diet põhimõtetel.

Uuringu raames tõlgendati OMD põhimõtted nn valgusfoori süsteemi: roheliseks nimetati kõiki toiduaineid, mida võis süüa piiramatult, kollaseid toiduaineid võis tarbida harvem ning punaseid nii harva kui võimalik Alexy et al Hüpoteesiks püstitati, et 1 aasta kestev nõustamine ja teraapia, mis järgib OMD põhimõtteid, parandab põhitoitainete proportsioone, oluliste elementide sisaldust toidus kaltsium, raud, foohape ning laste valikuid toiduaine gruppide osas.

Tulemused näitasid, et uuringugrupis vaatlusalused 5 aastased paranes põhitoitainete proportsionaalne jaotus vähenes rasvadest ning suurenes süsivesikutest saadava st john kaalulanguse instituut osakaal ning, kuigi absoluutne tarbitud toidu kogus ning valikud toidugruppide vahel püsisid samad, eelistati uuringu lõppedes madala rasvasisaldusega piimatooteid tavapärastele Alexy et al aastaste st john kaalulanguse instituut laste seas läbi viidud uuring võrdles modifitseeritud süsivesikute sisaldusega dieetide ning standartse portsjonitest lähtuva dieedi mõju.

Uuritavad o lid jagatud kolme gruppi. Esimesel grupil oli ette nähtud piirata süsivesikute tarbimist, rasvade ja mlis kaalulangus komplekt lkude osas piirangud puudusid, teisel grupil vältida kõrge glükeemilise efektiga toiduaineid ning kolmandal jälgida tavapärast portsjonitest lähtuvat toidupüramiidil põhinevat dieeti. Ent hindamised 3.

Kirjanduse põhjal võib väita, et ei ole ühest ja vaieldamatult efektiivset meetodit dieedi korrigeerimiseks ülekaalulistel lastel. Ülekaaluliste laste puhul on kehakaalu langetamisel efektiivsust näidanud erinevad toitumisprogrammid: portsjonite põhine, makrotoitainete proportsioonidest lähtuv, glükeemilist efekti arvestav või mõne spetsiifilise toitumisteraapia põhine dieet. Detailse menüü jälgimisele eelistatakse valitud toitumispõhimõtete selgitamist läbi nõustamise.

Ülekaalulisus on kompleksne multifaktoriaalne seisund, mille üksteisega tihedalt seotud põhjustena võib välja tuua ülesöömist, füüsilist inaktiivsust, geneetilist eelsoodumust ja sotsiaalseid faktoreid. Ülekaalulisuse levimus tõuseb nii täiskasvanute kui laste seas. Paljudes arenenud riikides on lapseea ülekaalulisuse levimus viimase kahe kümnendiga kahekordistunud.

Valdavalt on uuringutes teostatud aktiivse nõustamise ja sekkumise kestus 12 nädalat või enam ning eelistatud on nii laste kui lapsevanemate nõustamine.