Kahjustuse kiri.

Ärikliendina saad pöörduda oma kliendihalduri poole, kes annab edasised juhised. Samuti asjaolu, et RMK-l on plaanis need kahjusummad jahiseltsidelt välja nõuda. Valmiku poolt munetud munad on värvuselt kollakasvalged, mis hiljem küll muutuvad kollasemaks. Avatud kirja sisuga on keelatud tutvuda põhjalikumalt, kui seda eeldab avamise põhjus.

kahjustuse kiri

Eesti Jahimeeste Seltsi juhatusele laekus informatsioon, et väidetavalt on RMK hallatavates metsades ulukite peamiselt põdra tekitatud kahjud kohati väga suured. Samuti asjaolu, et RMK-l on plaanis need kahjusummad jahiseltsidelt välja nõuda. Päevakorras oli selle teemaline punkt.

kahjustuse kiri

Kallase sõnul on kohati tõesti kahjud suured, need on hinnatud Saadud teave põhjustas juhatuse liikmetes hämmingut ja sügavat muret.

Hämmingut selle pärast, et KAURi poolt soovitatud küttimismaht on jahimeeste poolt täidetud ja ületatud, samuti on jahindusnõukogude poolt kokkulepitud küttimismahud täidetud. Jahindusnõukogudes on esindatud ka RMK ning kokkulepe küttimise kohta on nendega koos tehtud.

Mure on, mis saab edasi.

kahjustuse kiri

EJS juhatus on kuulutanud selle aasta koostööaastaks ja loomulikult on meil soov ka RMK-ga vastastikku austavat koostööd teha, nagu seda on tehtud siiani. Seetõttu, enne kui astume kahjustuse kiri samme, palume meie liikmesorganisatsioonide juhtidel võimalikult kiiresti täpsustada kujunenud olukorda oma jahipiirkondades.

kahjustuse kiri

Võib-olla pole mureks põhjust ja RMK mõistab, et jahimehed on käitunud vastavalt kokkulepitule. On arusaadav, et sooja talve ja kohati võib olla ulukite suurema arvukuse tõttu on kahjud võimalikud.

kahjustuse kiri

Aga siis saab seda olukorda, kas lepingupartneriga või läbi jahindusnõukogu alati kokku leppida, suurendada küttimismahte või kahjustuse kiri küttimist suunata. Kuna tegemist on riigiga, mille kodanikud me oleme, siis eeldame RMK-ga lepinguid sõlmides, et kõige alus on kokkulepe ja läbirääkimised ning trahvid määratakse muude võimaluste puudumisel.

Me ei pea võimalikuks saada karistatud, kui oleme oma jahindusnõukogudes kokkulepitud kohustused väärikalt täitnud.

kahjustuse kiri

Muidu tekib tahes tahtmata küsimus, milleks seaduse tegija ja -andja üldse jahindusnõukogud ja sealsed kokkulepped seadusega ette nägi. Usume, et peatselt selgub täpsem teave kahjustuste ja kahjunõuete suuruse kohta.

Palume Teid tähelepanelikult suhtuda igasse kahjunõudesse ning koostöös lepingupartneriga olukorda kahjustuse kohal hinnata.